Doneren

Steun de onderzoeksjournalistiek door middel van een financiële bijdrage aan Stichting Muckraker.

Als donateur kunt u uw bijdrage storten op het onderstaande rekeningnummer. Donateurs blijven anoniem, tenzij anders aangegeven. Om de Stichting en daarmee haar doelstelling in stand te houden, houdt Stichting Muckraker 5% in op elke gedane donatie tenzij met de donateur anders is overeengekomen.

Stichting Muckraker heeft de ANBI-status. Donaties kunnen bij aangifte van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Het is mogelijk om uw donatie te oormerken voor bepaalde journalistieke onderzoeksthema’s. U kunt dat aangeven op het overschrijfformulier van uw bank.

Het IBAN-rekeningnummer van Stichting Muckraker is NL21 TRIO 0784 9329 72


Donateurs:

Logo Adessium FoundationDe Adessium Foundation ondersteunt het werk van Stichting Muckraker (ANBI) in het kader van hun programma gericht op het waarborgen van het publieke belang via o.a. projectmatige investeringen in onafhankelijke waarheidsvinding, kritisch debat en de bevordering van transparantie in besluitvorming.

logo-hartwig-foundationOok de Hartwig Foundation is een belangrijke donateur van Stichting Muckraker en steunt de algemene doelstellingen.


Recente ontwikkelingen (Wikileaks, Panama Papers) hebben laten zien hoe belangrijk die onafhankelijke waarheidsvinding is en hoezeer het publieke belang gebaat is daarbij.