Bestuur & beleid

Stichting Muckraker heeft drie bestuursleden:

  • Gerard Cornelisse – voorzitter
  • Mr. Ad Heskes – secretaris
  • Drs Leonard Vereecken BSc.MSc.RA – penningmeester

Postadres:
Stichting Muckraker
Vliehors 78
2134 XN Hoofddorp

Emailadres: stichtingmuckraker@gmail.com

ANBI RSIN: 819199448

 

Bestuursverslagen:

Verkort bestuursverslag 2014
Het bestuur heeft in 2014 geen nieuwe aanvragen voor financiële bijdrages voor juridische ondersteuning in behandeling hoeven nemen. Wel zijn er in dat jaar verschillende aanvragen binnengekomen voor financiële ondersteuning van journalistieke projecten.

Om een afgewogen oordeel te kunnen vellen heeft het bestuur daarvoor advies ingewonnen bij verschillende journalistieke en maatschappelijke organisaties en deskundigen. Naar aanleiding daarvan is besloten om er slechts enkele te honoreren.

Belangrijke criteria voor de toewijziging waren:

a) heeft het voorgestelde journalistieke project of onderzoek maatschappelijke waarde?

b) is de persoon/organisatie die de aanvraag indiende onafhankelijk?

c) is de persoon/organisatie die de aanvraag indiende in staat om een kwalitatief hoogwaardig en journalistiek verantwoorde productie te leveren?

d) is de productie zonder financiële ondersteuning van Muckraker niet mogelijk?

Het bestuur heeft aan de hand van deze criteria drie donaties gedaan.

Verder heeft het bestuur een Beleidsplan geformuleerd waarin verschillende aspecten aan de orde komen. Het bestuur constateert dat de onafhankelijke journalistiek in toenemende mate onder druk staat en is voornemens deze binnen haar doelstellingen en vermogen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Besloten is een aanvraag in te dienen voor de ANBI-status per 1 januari 2015.

Verkort bestuursverslag 2013
Tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering (13 mei 2013) is journalist Eric Smit uitgenodigd om een voortgangsrapportage te verstrekken inzake de claim Nina Brink-Storms. Op dat moment werkt Smit in overleg met Storms aan een vervolg op zijn eerdere boek. Hoewel de claim er nog steeds ligt, lijkt juridische bijstand op dit moment niet nodig.

De stichting heeft in 2013 verder een verzoek van journalist X. binnengekregen voor financiële bijstand inzake een claim die hij heeft ontvangen na het schrijven van het boek A. Die zaak won X. maar er was hoger beroep aangetekend en dat beroep moet nog behandeld worden. Niemand heeft daarna iets vernomen. Wel was bekend dat journalist X. ook zijn uitgever en werkgever (Y.) om financiële bijstand had gevraagd. Het bestuur is van mening dat werkgever Y. in principe verantwoordelijkheid moet nemen en besluit om af te wachten. Het is aan de heer X. om hier op terug te komen.

Een andere zaak betreft de aanwending van de middelen van de Stichting Muckraker t.b.v. onderzoeksjournalistieke projecten. Dat past in principe binnen de stichtingsdoelstellingen. Het bestuur heeft besloten om voor Muckraker een ANBI-status aan te vragen. Ook wordt er voor de middellange termijn een beleidsplan opgesteld.

Een ander onderwerp dat in het jaar 2013 verschillende keren ter sprake is gekomen, is de fundraising. Hier is uitvoerig over gebrainstormt, maar het bestuur heeft besloten om eerst het nieuwe raamwerk goed op poten te hebben en dan een aparte sessie te besteden aan dit onderwerp.