Activiteiten

Activiteiten Rapport 2020

Alle gefinancierde projecten zijn door Follow The Money uitgevoerd nu alle gedane donaties geoormerkt waren voor Follow The Money. De artikelen zijn allemaal te lezen op de nieuwssite van FTM.

Project 1: De prijs van schoon water

Binnen dit onderzoeksthema zijn er in totaal elf artikelen en enkele podcasts gepubliceerd, in verschillende dossiers.

Dossier: Gore grond in je gemeente
Aantal artikelen: 6

Zes onderzoeksartikelen (sommige met luisterversie) waarin werd ingezoomd op de vervuiling met PFAS en PFOA in bodem en grondwater. Daarbij is ook de gebrekkige handhaving van milieuwetgeving en de machteloosheid van de burger belicht. Samen met de distributeur van de speelfilm Dark Waters – over de juridische strijd rond de door DuPont veroorzaakte vervuiling met teflon-grondstof PFOA in de VS – is er in januari een voorpremière geweest van deze spraakmakende film voor genodigden, ex-werknemers van DuPont Nederland en geïnteresseerde FTM-leden. Daarnaast werkten we samen met tv-programma De Monitor. Het ging daarbij om een onderzoek naar bodem-en watervervuiling met PFAS uit brandblussers in Doetinchem. De aandacht zorgde voor lokale impact: de gemeente heeft intussen een plan voor sanering gemaakt.

Dossier: De slag om het drinkwater
Aantal artikelen: 5
Aantal podcasts: 1

Een podcast en vijf onderzoeksartikelen over de toekomst van drinkwater. Deze problematiek is per definitie grensoverschrijdend, hetgeen betekent dat we niet alleen naar Nederland kijken, maar ook daarbuiten. Een van de artikelen in dit dossier, een interview met de bekende Canadese activiste Maude Barlow, is vertaald in het Engels. Op dit moment is het onderzoek naar het fenomeen water grabbing – en de rol van Nederlandse pensioenfondsen daarbij – in volle gang.

Project 2: Bijen in tel

Aantal artikelen: 11
Podcast: 1

In dit project is gezocht,  samen met organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu, naar een manier om de afname van de bijenstand door middel van een landelijke bijentelling goed in kaart te brengen. Van de 358 bijensoorten in Nederland zijn er 34 verdwenen en wordt de helft bedreigd. De belangrijkste oorzaak daarvan is, zo is intussen de consensus in de wetenschap, het veelvuldig gebruik van pesticiden, met name neonicotinoïden. FTM doet daar als sinds 2018 onderzoek naar en dat is ook in 2020 voortgezet.

Project 3: Ploegen en ploeteren

Aantal artikelen: 13

Voor het onderzoeksproject over de impact van de landbouwsector op het ecosysteem en de toekomst van het voedingssysteem zijn door FTM verschillende redacteuren ingeschakeld. Elk belicht vanuit zijn of haar specialisme een aspect. Landbouw en de voedingsindustrie zijn belangrijke economische sectoren in Nederland, en hebben van oudsher een grote invloed op de politiek. In 2020 publiceerde FTM dertien artikelen in het kader van dit onderzoeksproject. Deze zullen worden ondergebracht in het nieuw te vormen dossier over ons voedingssysteem.

Journalistieke projecten