Wat wil de Stichting Muckraker?

De Stichting Muckraker is opgericht om de journalistiek in de breedste zin des woords te ondersteunen. Directe aanleiding was de rechtszaak Brink/Storms vs Eric Smit m.b.t. zijn publicatie “Nina, de onweerstaanbare opkomst van een power lady”. Deze zaak verschafte inzicht in de toenemende juridisering waar journalisten (en uitgevers) mee te maken te hebben. Financieel krachtige partijen zetten steeds vaker zware juridische middelen in om journalisten het zwijgen op te leggen. De oprichters van Stichting Muckraker constateren dat het in veel gevallen niet meer gaat om rechtvaardigheid, maar dat de rechtspraak als zodanig wordt misbruikt om onwelgevallige publiciteit tegen te houden. (Zie ook Over Muckraker).

Tevens vormde deze zaak aanleiding voor Muckraker om de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek projectmatig en financieel te ondersteunen waar mogelijk om die onafhankelijkheid te borgen.

Dat is nu dan ook de primaire doelstelling van Muckraker alhoewel Muckraker nog steeds kritisch waakt over oneigenlijke juridische druk die uitgeoefend wordt op journalisten.

Onze democratische samenleving kan naar het oordeel van Muckraker niet bestaan zonder een krachtige, onafhankelijke journalistiek. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Desondanks staat de journalistiek, en daarmee ook de kwaliteit van onze democratie, sterk onder druk. Met de haar beschikbare financiële middelen, kennis, ervaring en netwerk, wil Stichting Muckraker de journalistiek en de vrije pers in het algemeen ondersteunen.

De Belastingdienst heeft Stichting Muckraker per 1 januari 2015 de ANBI-status verleend.